Prepisovanie textov rôznych formátov

Potrebujete prepísať hromadu papierov do elektronickej podoby a nemáte na to čas? Prepíšeme váš text presne
do bodky. Na požiadanie aj s kompletnou korektúrou. Zaoberáme sa prepisom rôznych textov, kníh, dokumentov, tlačív, diplomových, bakalárskych, seminárnych prác, poznámok, ručne písaného aj naskenovaného textu. 

Ponúkame prepisovanie textov z týchto predlôh:

 • rukopisy - všeobecné, odborné,
 • strojopisy - všeobecné, odborné,
 • tlačené texty - všeobecné, odborné,
 • elektronické dokumenty - pdf, ppt,
 • iné texty podľa požiadaviek.

  Prepisovanie vykonávame iba v slovenskom jazyku a ceny sú nasledujúce:

 • 1,50 €/NS prepisovanie
 • 4,20 €/NS prepisovanie s kompletnou korektúrou


  Výpočet ceny

 • cena prepisu sa počíta za jednu normostranu
 • 1 normostrana (NS) = 1 800 znakov vrátane medzier - teda 30 riadkov po 60 znakov
 • počet normostrán si môžete vypočítať: MS Word - Posúdiť - Počet slov - Znaky vrátane medzier - vydelíte číslom
  1 800 = počet NS
 • výsledný počet NS sa ráta z prepísaného textu


© 2017 Koranet, Mgr. Anetta Letková, Veľké Uherce 583, 958 41
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!