Korektúry

Korektúry textov v slovenskom a českom jazyku

Správne napísaný text je vizitkou každého z nás.

Potrebujete svoj text publikovať? Budú vaše texty na očiach? Prajete si, aby bol váš písaný prejav stopercentný, prispôsobený prirodzenosti danej reči a bezchybný? Tak ste tu správne. 

Korigujeme texty v slovenčine a češtine a korektúru vykonávajú rodení hovoriaci s dlhoročnými skúsenosťami. Neváhajte nás kontaktovať.

Ponúkame korektúry:

 • odborných textov rôzneho zamerania (medicína, právo, literatúra a pod.),
 • seminárnych, bakalárskych, diplomových či dizertačných prác,
 • zmlúv,
 • manuálov, návodov, príručiek, opisov výrobkov,
 • letákov, katalógov, časopisov, brožúr, informačných materiálov, 
 • webových stránok, tlačových správ, 
 • skrípt, rôznych článkov, prezentácií, blogov, 
 • obchodných dokumentov 
 • a iných textov podľa požiadaviek.    

Tiež korigujeme knihy (beletriu, odborné tituly...) - pozrite referencie - vydavateľstvá.


Zaručujeme vám:

- individuálny prístup a ústretovosť - dohodneme si termíny, v prípade potreby vieme spracovať text do niekoľkých hodín,
- prijateľné ceny,
- dôvernosť informácií,
- správnosť textu z gramatickej, štylistickej i významovej stránky.


Z čoho sa skladá korektúra:

a) gramatická korektúra: oprava pravopisu, doplnenie interpunkcie a diakritiky (čiarok, bodiek, dvojbodiek, dĺžňov, mäkčeňov...), správny zápis času, spojovníka, pomlčky, nahradenie nespisovných slov, čechizmov, rozdelenie slov na konci riadkov, kontrola interpunkcie, veľké a malé písmená, preklepy, predložkové väzby, dodržiavanie medzier


b) štylistická korektúra: predstavuje štylizáciu, správny slovosled, výber vhodných slov a ich významovosť, usporiadanie slov vo vete, jednotnú terminológiu

Korektúru štylistiky vykonávame tak, aby boli texty ľahko čitateľné, dobre zrozumiteľné a prehľadné.

Cena za normostranu korektúry obsahuje gramatickú aj štylistickú stránku.


c) predtlačová korektúra: zahŕňa konečnú úpravu textu pred uvedením do tlače

Ide o kontrolu preklepov, nesprávneho rozdelenia slov na konci riadkov, opravu chýbajúcich písmen a všetko, čo by nemalo ostať v texte, ktorý je určený na tlač (kniha, časopis, leták, brožúra atď.).


  Výpočet ceny

 • cena za korektúru sa počíta za jednu normostranu, čo predstavuje 1 800 znakov vrátane medzier (60 znakov v riadku, 30 riadkov na stranu)
 • počet normostrán vám na základe zaslaného textu radi vypočítame
 • výsledný počet normostrán sa vyráta zo skorigovaného (cieľového) textu

                                                         Cenník© 2017 Koranet, Mgr. Anetta Letková, Veľké Uherce 583, 958 41
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!