Korektúry

Korektúry textov v slovenskom a českom jazyku

Správne napísaný text je vizitkou každého z nás. Ak potrebujete skorigovať text v slovenčine alebo češtine, a teda mať istotu, že vaše texty budú v súlade so spisovným jazykom, neváhajte nás kontaktovať.

a) jazyková korektúra: táto korektúra obsahuje základnú kontrolu textu - kontrolu interpunkcie,
veľkých a malých písmen, pravopisu, preklepov, predložkových väzieb, dodržiavanie medzier
b) štylistická korektúra: táto korektúra obsahuje štylizáciu, slovosled, významovosť slov,
jednotnú terminológiu, zrozumiteľnosť a prehľadnosť textu, čistotu štýlu a obsahu, používanie
spisovných slov
c) predtlačová korektúra: táto korektúra zahŕňa konečnú úpravu textu pred uvedením do tlače.

Ide o:

 • odstránenie preklepov,
 • opravu chýbajúcich písmen,
 • odstránenie nesprávneho rozdelenia slov na konci riadka a pod.

KOREKTÚRA v slovenčine (jazyková + štylistická)
2,70 €/normostrana

KOREKTÚRA v slovenčine (predtlačová)
1,90 €/normostrana

KOREKTÚRA v češtine (jazyková + štylistická)
3,70 €/normostrana

KOREKTÚRA v češtine (predtlačová)
2,90 €/normostrana


  Výpočet ceny

 • cena korektúry sa počíta za jednu normostranu
 • 1 normostrana (NS) = 1 800 znakov vrátane medzier - teda 30 riadkov po 60 znakov
 • počet normostrán si môžete vypočítať: MS Word - Posúdiť - Počet slov - Znaky vrátane medzier - vydelíte číslom
  1 800 = počet NS
 • výsledný počet NS sa ráta zo skorigovaného textu
 • pri zákazkách väčšieho rozsahu poskytujem množstvovú individuálnu zľavu,
  na ktorej sa vzájomne dohodneme