Korektúry

Korektúry textov v slovenskom a českom jazyku

Správne napísaný text je vizitkou každého z nás.

Potrebujete svoj text publikovať? Budú vaše texty na očiach? Prajete si, aby bol váš písaný prejav stopercentný, prispôsobený prirodzenosti danej reči a bezchybný? Tak ste tu správne. 

Korigujeme texty v slovenčine a češtine a korektúru vykonávajú rodení hovoriaci s dlhoročnými skúsenosťami. Neváhajte nás kontaktovať.

Ponúkame korektúry:

 • odborných textov rôzneho zamerania (medicína, právo, literatúra a pod.),
 • seminárnych, bakalárskych, diplomových či dizertačných prác,
 • zmlúv,
 • manuálov, návodov, príručiek, opisov výrobkov,
 • letákov, katalógov, časopisov, brožúr, informačných materiálov, 
 • webových stránok, tlačových správ, 
 • skrípt, rôznych článkov, prezentácií, blogov, 
 • obchodných dokumentov 
 • a iných textov podľa požiadaviek.    

Tiež korigujeme knihy (beletriu, odborné tituly...) - pozrite referencie - vydavateľstvá.


Zaručujeme vám:

- individuálny prístup a ústretovosť - dohodneme si termíny, v prípade potreby vieme spracovať text do niekoľkých hodín,
- prijateľné ceny,
- dôvernosť informácií,
- správnosť textu z gramatickej, štylistickej i významovej stránky.


Z čoho sa skladá korektúra:

a) gramatická korektúra: oprava pravopisu, doplnenie interpunkcie a diakritiky (čiarok, bodiek, dvojbodiek, dĺžňov, mäkčeňov...), správny zápis času, spojovníka, pomlčky, nahradenie nespisovných slov, čechizmov, rozdelenie slov na konci riadkov, kontrola interpunkcie, veľké a malé písmená, preklepy, predložkové väzby, dodržiavanie medzier


b) štylistická korektúra: predstavuje štylizáciu, správny slovosled, výber vhodných slov a ich významovosť, usporiadanie slov vo vete, jednotnú terminológiu

Korektúru štylistiky vykonávame tak, aby boli texty ľahko čitateľné, dobre zrozumiteľné a prehľadné.

Cena za normostranu korektúry obsahuje gramatickú aj štylistickú stránku.


c) predtlačová korektúra: zahŕňa konečnú úpravu textu pred uvedením do tlače

Ide o kontrolu preklepov, nesprávneho rozdelenia slov na konci riadkov, opravu chýbajúcich písmen a všetko, čo by nemalo ostať v texte, ktorý je určený na tlač (kniha, časopis, leták, brožúra atď.).


  Výpočet ceny

 • cena za korektúru sa počíta za jednu normostranu, čo predstavuje 1 800 znakov vrátane medzier (60 znakov v riadku, 30 riadkov na stranu)
 • počet normostrán vám na základe zaslaného textu radi vypočítame
 • výsledný počet normostrán sa vyráta zo skorigovaného (cieľového) textu

                                                         Cenník© 2017 Koranet, Mgr. Anetta Letková, Veľké Uherce 583, 958 41
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky