Cenník

 • cena prekladu či korektúry sa počíta za jednu normostranu
 • 1 normostrana (NS) = 1 800 znakov vrátane medzier - teda 30 riadkov po 60 znakov
 • počet normostrán si môžete vypočítať: MS Word - Posúdiť - Počet slov - Znaky vrátane medzier - vydelíte číslom
  1 800 = počet NS
 • výsledný počet NS sa ráta z preloženého, skorigovaného textu
 • pri zákazkách väčšieho rozsahu poskytujem množstvovú individuálnu zľavu,
  na ktorej sa vzájomne dohodneme
Každý preklad obsahuje súčasne aj korektúru (jazykovú + štylistickú).


Pri rozsahu nad 10 normostrán s vypracovaním do nasledujúceho pracovného dňa účtujeme k výslednej sume za preklad expresný príplatok + 40 %.


PREKLAD z češtiny do slovenčiny (Word, iný textový dokument)

 • 5,50 €/normostrana

PREKLAD z češtiny do slovenčiny (prepis z PDF do textového formátu)

 • 6,50 €/normostrana

PREKLAD zo slovenčiny do češtiny (Word, iný textový dokument)

 • 8,70 €/normostrana

PREKLAD zo slovenčiny do češtiny (prepis z PDF do textového formátu)

 • 9,70 €/normostrana

KOREKTÚRA v slovenčine (jazyková + štylistická)

 • 2,70 €/normostrana

KOREKTÚRA v slovenčine (predtlačová)

 • 1,90 €/normostrana

KOREKTÚRA v češtine (jazyková + štylistická)

 • 3,70 €/normostrana

KOREKTÚRA v češtine (predtlačová)

 • 2,90 €/normostrana

PREPISOVANIE TEXTOV

 • 1,50 €/NS prepisovanie
 • 4,20 €/NS prepisovanie s kompletnou korektúrou

TVORBA ČLÁNKOV

 • 13 €/NS

O cenách prekladov v ostatných jazykových kombináciách sa, prosím, informujte e-mailom alebo telefonicky.