Preklady

  Preklady textov

 • z češtiny do slovenčiny
 • zo slovenčiny do češtiny
 • z poľštiny do slovenčiny
 • zo slovenčiny do poľštiny
 • z angličtiny do slovenčiny
 • zo slovenčiny do angličtiny
 • z nemčiny do slovenčiny
 • zo slovenčiny do nemčiny

  Prekladáme texty všeobecného aj odborného zamerania. Každý preklad obsahuje súčasne aj korektúru (jazykovú + štylistickú).
  Pri rozsahu nad 10 normostrán s vypracovaním do nasledujúceho pracovného dňa účtujeme k výslednej sume za preklad expresný príplatok + 40 %.

   Ponúkame preklady:
   • odborných textov rôzneho zamerania (medicína, právo, literatúra a pod.),
   • seminárnych, bakalárskych, diplomových či dizertačných prác,
   • zmlúv,
   • manuálov, príručiek, opisov výrobkov,
   • letákov, informačných materiálov,
   • webových stránok, tlačových správ,
   • kníh,
   • skrípt, rôznych článkov, prezentácií, blogov,
   • a iných textov podľa požiadaviek.

   PREKLAD z češtiny do slovenčiny (Word, iný textový dokument)
   5,50 €/normostrana

   PREKLAD z češtiny do slovenčiny (prepis z PDF do textového formátu)
   6,50 €/normostrana

   PREKLAD zo slovenčiny do češtiny (Word, iný textový dokument)
   8,70 €/normostrana

   PREKLAD zo slovenčiny do češtiny (prepis z PDF do textového formátu)
   9,70 €/normostrana

    O cenách prekladov v ostatných jazykových kombináciách sa, prosím, informujte e-mailom alebo telefonicky.

    Výpočet ceny

   • cena korektúry sa počíta za jednu normostranu
   • 1 normostrana (NS) = 1 800 znakov vrátane medzier - teda 30 riadkov po 60 znakov
   • počet normostrán si môžete vypočítať: MS Word - Posúdiť - Počet slov - Znaky vrátane medzier - vydelíte číslom
    1 800 = počet NS
   • výsledný počet NS sa ráta zo skorigovaného textu
   • pri zákazkách väčšieho rozsahu poskytujem množstvovú individuálnu zľavu,
    na ktorej sa vzájomne dohodneme