Preklady

  Preklady textov

 • z češtiny do slovenčiny
 • zo slovenčiny do češtiny
 • z poľštiny do slovenčiny
 • zo slovenčiny do poľštiny
 • z angličtiny do slovenčiny
 • zo slovenčiny do angličtiny
 • z nemčiny do slovenčiny
 • zo slovenčiny do nemčiny

  Prekladáme texty všeobecného aj odborného zamerania. Každý preklad obsahuje súčasne aj kompletnú korektúru (gramatickú, štylistickú a významovú), ktorá je zahrnutá v cene prekladu.

  Texty neprekladáme automaticky a mechanicky. Vždy sa nad nimi zamýšľame a slová a štylistiku prispôsobujeme zameraniu textu. Vyberáme zaužívané druhy viet a používame zvraty a frázy, ktoré zachovajú plný význam textu. Ten musí v cieľovom jazyku znieť úplne prirodzene a byť plne v súlade so štylistickými, ale i s gramatickými pravidlami daného jazyka.  


 • Ponúkame preklady:

   • odborných textov rôzneho zamerania (medicína, právo, literatúra a pod.),
   • zmlúv,
   • manuálov, návodov, príručiek, opisov výrobkov,

   • letákov, katalógov, časopisov, brožúr, informačných materiálov,

   • webových stránok, tlačových správ,
   • rôznych článkov, prezentácií, blogov,

   • obchodných dokumentov

   • a iných textov podľa požiadaviek.


    O cenách prekladov v ostatných jazykových kombináciách sa, prosím, informujte e-mailom alebo telefonicky.

    Výpočet ceny

   • cena za preklad sa počíta za jednu normostranu, čo predstavuje 1 800 znakov vrátane medzier (60 znakov v riadku, 30 riadkov na stranu)
   • počet normostrán vám na základe zaslaného textu radi vypočítame
   • výsledný počet normostrán sa vyráta z preloženého (cieľového) textu                                                                                       Cenník
© 2017 Koranet, Mgr. Anetta Letková, Veľké Uherce 583, 958 41
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky