Preklady

  Preklady textov

 • z češtiny do slovenčiny
 • zo slovenčiny do češtiny
 • z poľštiny do slovenčiny
 • zo slovenčiny do poľštiny
 • z angličtiny do slovenčiny
 • zo slovenčiny do angličtiny
 • z nemčiny do slovenčiny
 • zo slovenčiny do nemčiny

  Prekladáme texty všeobecného aj odborného zamerania. Každý preklad obsahuje súčasne aj kompletnú korektúru (gramatickú, štylistickú a významovú), ktorá je zahrnutá v cene prekladu.

  Texty neprekladáme automaticky a mechanicky. Vždy sa nad nimi zamýšľame a slová a štylistiku prispôsobujeme zameraniu textu. Vyberáme zaužívané druhy viet a používame zvraty a frázy, ktoré zachovajú plný význam textu. Ten musí v cieľovom jazyku znieť úplne prirodzene a byť plne v súlade so štylistickými, ale i s gramatickými pravidlami daného jazyka.  


   Ponúkame preklady:
   • odborných textov rôzneho zamerania (medicína, právo, literatúra a pod.),
   • zmlúv,
   • manuálov, návodov, príručiek, opisov výrobkov,

   • letákov, katalógov, časopisov, brožúr, informačných materiálov,

   • webových stránok, tlačových správ,
   • rôznych článkov, prezentácií, blogov,

   • obchodných dokumentov

   • a iných textov podľa požiadaviek.


    O cenách prekladov v ostatných jazykových kombináciách sa, prosím, informujte e-mailom alebo telefonicky.

    Výpočet ceny

   • cena za preklad sa počíta za jednu normostranu, čo predstavuje 1 800 znakov vrátane medzier (60 znakov v riadku, 30 riadkov na stranu)
   • počet normostrán vám na základe zaslaného textu radi vypočítame
   • výsledný počet normostrán sa vyráta z preloženého (cieľového) textu                                                                                       Cenník
© 2017 Koranet, Mgr. Anetta Letková, Veľké Uherce 583, 958 41
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!